Category Archives: Poradnik

Przenoszenie praw autorskich do utworów.

Zgodnie z Art. 41 ust. 3 „ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” nieważna jest umowa w części dotyczącej wszystkich utworów lub wszystkich utworów określonego rodzaju tego samego twórcy mających powstać w przyszłości. Jednakże wykładnia polskich sądów wskazuje, że twórca ma prawo przenieść prawa do utworu, który ma powstać w przyszłości. W sytuacji kiedy umowa… Read More »

Jak odstąpić od umowy o dzieło?

Umowa o dzieło jest to jeden z rodzajów umów występujących w polskim prawie. Jest ona stosunkiem cywilnoprawnym, w którym przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania konkretnego utworu/dzieła, a zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia dla niego wynagrodzenia. W większości sytuacji gdy tworzona jest umowa o dzieło, strony zawierają w niej regulacje dotyczące okoliczności odstąpienia od umowy.… Read More »

Normy prawne – czy wiesz czym są ? Poradnik.

Analizując oraz interpretując normę prawną należy pamiętać, że możemy je podzielić na tzw. „normy-reguły” a także „normy-zasady”. Pierwsze z nich wyznaczają zachowanie odpowiednie dla adresata w taki sposób, że ma on tylko dwa wyjścia : może naruszyć obowiązek działania, który nałożyła na niego norma, bądź go przestrzegać. Tego rodzaju normy nie da się naruszyć tylko… Read More »