Tag Archives: umowa o dzieło

Jak odstąpić od umowy o dzieło?

Umowa o dzieło jest to jeden z rodzajów umów występujących w polskim prawie. Jest ona stosunkiem cywilnoprawnym, w którym przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania konkretnego utworu/dzieła, a zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia dla niego wynagrodzenia. W większości sytuacji gdy tworzona jest umowa o dzieło, strony zawierają w niej regulacje dotyczące okoliczności odstąpienia od umowy.… Read More »